Gyermekek Háza Külsőrekecsin (Moldva)

Külsőrekecsinben a Gyermekek Házában és az állami iskolában folyik magyar nyelvű
oktatás. A házban az oktatás 2010-ben kezdődött el. A helyszínen a 2020-2021-es tanévben 8 tanár
tanított: Dobos Rózsa hagyományőrző, György-Fazakas Noémi magyartanár, Pătrașcu Celestin-
Laurențiu magyartanár, Mester Arnold-József magyartanár, Csente Flóra kobozoktató, Fehér
Mihály hegedűoktató, Sára Csobán furulyaoktató és Lakatos András számítógépkezelési oktató. A
helyszínen tanító kollégák között folyamatos egyeztetés, kommunikáció van a tanórák, programok
kapcsán. Perpillanat 30 állandó diák tanul helyszínünkön, akik minden nap meleg ebédet is
kapnak. A korosztály megoszlik: az óvodáskorú gyermektől, egészen a középiskolásig tart. Külön
csoportba jár az I-IV osztály, az V-VIII osztály, a IX-XII, és a 2020-2021-es tanévtől kezdve, az
újonnan indult óvodás korúak-előkészítő osztályosok csoportja.

A falu mindennapjai csendesek. Lakosai állattenyésztéssel, földműveléssel foglalkoznak,
önellátóak. Hívő katolikusként naponta többször járnak misére, állattenyésztéssel, földműveléssel
foglalkoznak, önellátóak. A gyermekek mindennapjait erősen átszövi a digitális világ, igyekeznek
felzárkózni a városi igényekhez. Ezeket tudván, mi is igyekszünk a nagyobb diákok tanóráira a digitális
eszközöket becsempészni. Emellett a hagyományőrzés, énektanítás, szövés, az autentikus, helyi
nyelvjárás és táncok tanítása is cél.

A falu mindennapjai csendesek. Lakosai állattenyésztéssel, földműveléssel foglalkoznak,
önellátóak. Hívő katolikusként naponta többször járnak misére, állattenyésztéssel, földműveléssel
foglalkoznak, önellátóak. A gyermekek mindennapjait erősen átszövi a digitális világ, igyekeznek
felzárkózni a városi igényekhez. Ezeket tudván, mi is igyekszünk a nagyobb diákok tanóráira a digitális
eszközöket becsempészni. Emellett a hagyományőrzés, énektanítás, szövés, az autentikus, helyi
nyelvjárás és táncok tanítása is cél.
Hetente egyszer a falu asszonyai is találkoznak a házban. Ilyenkor régi történeteket idéznek fel,
énekelnek, táncolnak. A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) a tanév során számos
rendezvényt szervez, ahol gyermekeknek és felnőtteknek is egyaránt alkalmuk nyílik a találkozásra. Ilyen
például a Szalyka Rózsa Balladaéneklő Találkozó, Aranymiatyánk, Szeret menti Népdalvetélkedő,
Adventi éneklés (Ebben az évben sok mindenre online került csak sor.

Év közben a gyermekek zeneoktatásban is részesülnek csoportos és egyéni formában egyaránt. Itt
lehetőségük van a hegedű, koboz és furulya kipróbálására, illetve nyaranként zenésztáborokban is
gyarapíthatják tudásukat.
A minőségi oktatáshoz az is szükséges, hogy diákjainkkal a szünidőben is tudjuk tartani a
kapcsolatot. Hála Istennek a nyári vakációban is volt már alkalmunk találkozni velük. Július 19–23 között
a nagyobb diákjainknak szerveztük nyári iskolát, valamint július 26–30 között az I-IV-es, óvodáskorú és
előkészítő osztályt végzők számára nyári iskolát, valamint nyári óvodát. Programjaink a csapatépítésre,
közös élményszerzésre épültek, igyekeztünk színes programkínálatot nyújtani számukra. Az V–VIII-as,
IX–XII-es diákok falupólót, csapatzászlót festettek, majd a szomszédfaluval közösen focimeccset
szerveztünk számukra. Megismerkedtek a kovács mesterséggel. Következő nap ellátogattunk egy
lúdfarmra, ahol közösen készítettünk ebédet, sétáltunk a természetben, rákot fogtunk a patakban, vadon
termő gyógynövényekkel ismerkedtünk. Utolsó nap az elsősegélynyújtás, kötözés fontosságáról
hallhattak a Romániai Vörös Kereszt önkénteseitől, ahol lehetőség nyílt mindezek kipróbálására is.
Moldvai tanárként mindennapjaink mozgalmasak. Ha nem a gyerekekkel vagyunk, a ház körül
tevékenykedünk, a faluban sétálunk, vagy éppen a környék természeti adottságait fedezzük fel. Mindig jut
tennivaló. Próbálunk hasznosnak bizonyulni, és aktívan jelen lenni a falu életében.
Hálás szívvel mondunk köszönetet Kovács Sándornak és alapítványának, hogy egy jelentős
összeggel támogatták a nyári táborunkat, ezáltal is szebbé varázsolva a gyerekek napjait. Isten áldása
legyen rajtad/rajtatok!

Noémi és Arnold, Külsőrekecsin 2021.